Regelementen

Examen

Het examen reglement van taekwondo vereniging Abdel-kwan Rotterdam is bedoeld als reglement voor de examens die worden afgenomen binnen verenigingsverband. De traditionele taekwondo filosofie vormt, naast de reglementen die worden gehandhaafd door de Taekwondo Bond Nederland en de World Taekwondo Federation, de basis van het onderstaande reglement. Het Examen Reglement is geschreven door de Examen Commissie en is voor advies door de Technische Staf beoordeeld. Het Examen Reglement kan op geen enkele wijze in stemming worden gebracht onder de leden van de vereniging; het is een bindend document voor alle leden.

Artikel 1.
Men kan alleen examen doen als men minimaal anderhalve maand lid is van de vereniging. Tevens is lidmaatschap bij de Taekwondo Bond Nederland een vereiste.
Artikel 2.
Er worden binnen verenigingsverband examens afgenomen van 9e Geup tot en met 1e Geup.
Artikel 3.
Jaarlijks zullen er twee (2) examens worden afgenomen. De data van deze examens zullen aan het begin van het seizoen aan de leden worden bekendgemaakt. Tevens zijn deze data terug te vinden op de website van de vereniging.
Artikel 4.
Voordat men examen kan doen dient de trainer een examen voordracht bij de Examen Commissie te hebben ingediend. Zonder voordracht is het afleggen van een examen niet mogelijk. De trainer beslist wanneer een lid klaar voor een examen is.
Artikel 5.
Een examen voordracht dient 3 weken voor de examendatum schriftelijk bij de Examen Commissie te worden ingediend. De Examen Commissie kan een voordracht afwijzen of goedkeuren. In het geval waarbij een aanvraag wordt afgewezen zal de Examen Commissie de reden van afwijzing schriftelijk kenbaar maken. In geval van zowel goedkeuring als afwijzing zal het betreffende formulier worden voorzien van de verenigingsstempel plus handtekening van een van de leden van de Examen Commissie.
Artikel 6.
Alle examens worden afgenomen door de Examen Commissie op een vooraf vastgestelde datum. De Examen Commissie is gerechtigd om andere trainers uit te nodigen om examens af te nemen. Leden van de Technische Staf kunnen eventueel gevraagd worden om te assisteren tijdens examens.
Artikel 7.
Voor leden die om bepaalde redenen geen examen wensen te doen tijdens de vastgestelde examen data, zal een alternatieve oplossing worden gezocht.
Artikel 8.
Examenkosten worden gedragen door de examinandus. Bij deze kosten zijn inbegrepen: een Certificaat van de vereniging en de juist band.
Artikel 9.
Voor het afleggen van een examen geldt een minimum wachttijd waaraan men gebonden is:
Examen voor: Wachttijd:
9e Geup 6 maanden
8e Geup 6 maanden
7e Geup 6 maanden
6e Geup 6 maanden
5e Geup 6 maanden
4e Geup 6 maanden
3e Geup 6 maanden
2e Geup 1 jaar
1e Geup 1 jaar

Slechts in uitzonderingsgevallen wordt er afgeweken van de wachttijd vermeld in de tabel. Deze gevallen worden door de trainer ter beoordeling door gegeven aan de Examen Commissie, die in dat geval de volledige Technische Staf voor advies zal vragen.

Sponsors

Video's

Copyright 2023 | abdel-kwan.nl